Arvot

Toimintaamme ohjaavat Sotilaskotiliiton arvot:

Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoisuus on suomalaisen sotilaskotityön omaleimaisin piirre. Järjestöön liitytään ja siinä toimitaan vapaaehtoisesti. Liittyessä sitoudutaan tekemään työtä varusmiesten ja -naisten hyväksi.

 

Yhteisöllisyys

Sotilaskotijärjestössä yhteisöllisyys on yhdistysten ja sisarten verkottumista ja vuorovaikutusta varusmiehen sekä kertausharjoituksessa olevan reserviläisen vapaa-ajan viihtyvyyden tukemiseksi. Yhteisöllisyys on myös voimavara, joka vahvistaa yhteisön jäseniä.

 

Osaaminen ja itsensä kehittäminen

Jokainen henkilö sotilaskodissa luovuttaa omat taitonsa järjestön käyttöön, sekä kehittää sotilaskotityötä eteenpäin. Samalla sotilaskoti tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden oppia lisää sekä kehittää itseään.

 

Luotettavuus

Luotettavuus on sitä, että sisaret pitävät ja toteuttavat sen mitä ovat luvanneet. Se on myös Sotilaskotiliiton ja yhdistysten luotettavuutta sekä keskinäisissä suhteissa että ulospäin.

 

Iloisuus ja palvelualttius

Iloisuus ja palvelualttius tarkoittavat sitä, että asiakkaalle jää hyvä mieli sotilaskodista.
Se tarkoittaa myös myönteistä suhtautumista toisiimme ja työhömme.

 

 

Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry:n toimisto

Käyntiosoite:

Parola 1 sotilaskoti
13700 Parolannummi

Tietosuojaseloste